Quan hệ Công chúng
Tài Liệu Giảng Dạy
PR.Bài 2: Truyền thông hiệu quả
28/07/2017 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Bài 2 nhằm giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho việc hoàn thiện tốt hơn công việc xây dựng mối quan hệ với các giới truyền thông báo chí, truyền thanh truyền hình… Các nội dung trình bày trong bày này liên quan đến kỹ năng viết, kỹ năng hiệu đính và chỉnh sửa bài, kỹ năng thuyết trình và kỹ năng làm việc nhóm…

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »