dinhtienminh

PR.Bài 2: Truyền thông hiệu quả

Bài 2 nhằm giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho việc hoàn thiện tốt hơn công việc xây dựng mối quan hệ với các giới truyền thông báo chí, truyền thanh truyền hình… Các nội dung trình bày trong bày này liên quan đến kỹ năng viết, kỹ năng hiệu đính và chỉnh sửa bài, […]

PR.Bài 5: Event và PR

Bài này giới thiệu đến các bạn sinh viên các bước tổ chức một sự kiện đứng dưới góc độ một Agency . Từ khi tiếp xúc với khách hàng để lắng nghe yêu cầu của họ đến khi chương trình được thực hiện. Các hoạt động PR khác hỗ trợ cho sự kiện mang lại những hiệu quả gì. […]