Quan hệ Công chúng
Tài Liệu Giảng Dạy
PR.Bài 6: Giải quyết khủng hoảng
24/07/2017 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Bài này giới thiệu đến sinh viên hai trường hợp điển hình của khủng hoảng trong kinh doanh được thực hiện trong một nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học kinh tế Tp.HCM. Thông qua đó bài giảng đi vào việc đúc kết những việc cần phải làm trước, trong và sau khủng hoảng. Một vài biện pháp phòng ngừa và tránh khủng hoảng có thể áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »