Quan hệ Công chúng
Tài Liệu Tham Khảo
PR.Bài tập 05: Giới thiệu sản phẩm mới
22/01/2010 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận


Khi thực hiện một chiến lược PR cho sản phẩm mới chúng ta cần chú ý tới ba giai đoạn: giai đoạn 1: trước khi tung ra sản phẩm mới, giai đoạn 2: khi tung ra sản phẩm mới, giai đoạn 3: sau khi tung ra sản phẩm mới.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »