Quan hệ Công chúng
Tài Liệu Tham Khảo
PR.Bài tập 06: Giới thiệu sản phẩm mới
22/01/2010 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận

 

Trung bình hàng năm các doanh nghiệp chi hơn 20 tỷ USD cho việc quảng bá sản phẩm và 15 tỷ USD vào hoạt động tổ chức các sự kiện khác nhau nhƣ hội nghị khách hàng, đại hội cổ đông, giới thiệu và trƣng bày sản phẩm, tài trợ…

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »