Quan hệ Công chúng
Tài Liệu Tham Khảo
PR.Bài tập 07: Họp báo
22/01/2010 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận


Họp báo là một cuộc họp với các nhà báo được mời và một số khách mời có liên quan đến để công bố, tuyên bố điều gì quan trọng của tổ chúc hay một danh nghiệp, nhằm mục đích thông tin chính của cuộc họp sẽ sược đưa đến công chúng, là một trong những hoạt động diễn ra thường xuyên, nhằm mục tiêu loan báo các thông tin cần thiết từ một hoặc một số chủ thể (cá nhân hoặc tổ chức) với các phương tiện truyền thông đại chúng để thông tin đó đến được với công chúng.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »