Quan hệ Công chúng
Tài Liệu Tham Khảo
PR.Bài tập 09: Tài trợ
22/01/2010 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận


Tài trợ thương mại (Commercial Sponsorship), thuật ngữ dần trở lên quen thuộc với các nhà làm marketing chuyên nghiệp tại Việt Nam một vài năm trở lại đây. Hoạt động tài trợ đã thực sự được xem như một công cụ marketing đích thực mang tính hợp pháp như là một hoạt động của chiêu thị và đem lại hiệu quả cao hơn hẳn về nhiều mặt so với việc thiết lập sự nhận biết thương hiệu thông qua quảng cáo

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »