Quan hệ Công chúng
Tài Liệu Tham Khảo
PR.Bài tập 11: Từ thiện
22/01/2010 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận


Tìm hiểu , thu thập thông tin xem doanh nghiệp nào đang có kế hoạch muốn tài trợ từ thiện hoặc doanh nghiệp nào thường tài trợ từ thiện. Sau đó lên danh sách kèm thong tin tiếp cận

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »