Quan hệ Công chúng
Tài Liệu Tham Khảo
PR.Bài tập 12: Từ thiện
22/01/2010 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận


Trong hoạt động kinh doanh ngày nay, các doanh nghiệp ngoài việc hướng đến các mục tiêu về doanh thu, lợi nhuận đã quan tâm đến các hoạt động hướng đến cộng đồng bằng các hoạt động từ thiện. Các hoạt động từ thiện này luôn được hoan nghênh vì thông qua đó giúp cho doanh nghiệp duy trì một hình ảnh tốt đẹp trong mắt cộng đồng

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »