Quan hệ Công chúng
Tài Liệu Tham Khảo
PR.Chọn mặt gửi thương hiệu
11/10/2010 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận


Tài trợ cho các hoạt động xã hội, văn hóa, thể thao, ca nhạc… được xem là một trong những công cụ marketing, xây dựng hình ảnh thương hiệu hiệu quả hơn hẳn so với quảng cáo. Tuy nhiên, làm thế nào để tài trợ phát huy hiệu quả cao nhất là một việc làm không dễ cho các nhà quản trị.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »