Các bạn sinh viên và học viên nên tham khảo tài liệu này trước khi tham gia môn học. Nội dung học môn Marketing trong kinh doanh khá rộng, đòi hỏi cả người học và người dạy đều phải làm việc một cách tích cực trong từng buổi học để có thể nắm bắt kịp […]

Read more

Sau khi học chương này, sinh viên sẽ hiểu: – Hiểu khách hàng công nghiệp là ai. – Biết cách phân loại sản phẩm công nghiệp. – Nắm rõ định hướng mua hàng và các cách mua hàng của khách hàng công nghiệp. – Hiểu các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến nhu cầu […]

Read more

Sau khi học chương này, sinh viên sẽ hiểu: – Hiểu mục tiêu mua hàng của tổ chức. – Hiểu qui trình mua hàng của tổ chức bao gồm việc xem xét các tình huống mua khác nhau. – Xác định các thành viên của Trung tâm mua. – Hiểu một vài mô hình mua […]

Read more

Sau khi học chương này, sinh viên sẽ hiểu: – Phân khúc thị trường là gì. Những lợi ích, hạn chế và yêu cầu của một phân khúc thị trường hiệu quả. – Biết cách lựa chọn thị trường mục tiêu và các chiến lược cho từng cách thức lựa chọn đó. – Biết cách […]

Read more

Sau khi học chương này, sinh viên sẽ hiểu: – Sản phẩm công nghiệp là gì, các yếu tố cấu thành nên sản phẩm công nghiệp. – Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược sản phẩm. – Lý thuyết vòng đời sản phẩm và các ứng dụng của nó. – Các bước của chiến […]

Read more

Các sinh viên và học viên nên tham khảo tài liệu này trước khi tham gia môn học. Nội dung học môn Quản trị Marketing khá rộng và chuyên sâu, đòi hỏi cả người học và người dạy đều phải làm việc một cách tích cực trong từng buổi học để có thể nắm bắt […]

Read more