KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP - LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
Đề xuất giải pháp xúc tiến hỗn hợp nhằm tác động tích cực đến quyết định mua hàng trực tiếp của khách hàng tại các Hệ thống siêu thị Co.opmart
08/07/2023 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP - LUẬN VĂN - LUẬN ÁN 0. Bình Luận

Tóm lược:

Đề tài “Đề xuất giải pháp xúc tiến hỗn hợp nhằm tác động tích cực đến quyết định mua hàng trực tiếp của khách hàng tại các hệ thống siêu thị Co.opmart” trong thời gian nghiên cứu từ 10/08/2022 đến hết 17/10/2022.

Với mục tiêu nghiên cứu các hoạt động xúc tiến (truyền thông trên mạng xã hội, quảng cáo, khuyến mãi, marketing trực tiếp, quan hệ công chúng) tác động thế nào đến quyết định mua hàng của khách hàng tại Co.opmart. Bài nghiên cứu được thực hiện với bối cảnh sau đại dịch toàn cầu COVID – 19, khách hàng đang có xu hướng rời bỏ Co.opmart và không còn muốn mua hàng trực tiếp tại hệ thống siêu thị Co.opmart, chuyển dần sang mua sắm trực tuyến trên các kênh thương mại điện tử, điều này đang gây ảnh hưởng tương đối nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh của chuỗi hệ thống siêu thị Co.opmart nói riêng và Saigon Co.op nói chung.

Quy trình thực hiện nghiên cứu được tác giả sử dụng các hình thức nghiên cứu tại bàn, nghiên cứu định tính, và nghiên cứu định lượng. Đề tài được thực hiện dựa trên mô hình phân tích Tầm quan trọng – Hiệu suất (IPA) của Martilla và James (1977) để làm cơ sở đề xuất cho các hoạt động xúc tiến phù hợp cho Co.opmart trong tương lai.

Sau khi nghiên cứu định tính để xây dựng bảng câu hỏi phù hợp, tác giả đã tiến hành khảo sát 210 đối tượng là khách hàng đã từng mua sắm trực tiếp tại hệ thống siêu thị Co.opmart. Các yếu tố khảo sát bao gồm các hoạt động của truyền thông trên mạng xã hội, quảng cáo, khuyến mãi, marketing trực tiếp, và quan hệ công chúng. Từ kết quả khảo sát, dựa vào lưới IPA, tác giả tiến hành đề xuất kế hoạch cho mức độ đầu tư phát triển của các thuộc tính trong các hoạt động xúc tiến hiện tại của Co.opmart để tác động tích cực đến quyết định mua hàng của khách hàng. Các kết luận và đề xuất kế hoạch chương trình sẽ được tác giả trình bày trong CHƯƠNG 3 của bài báo cáo. Bên cạnh đó, tác giả còn minh họa cụ thể bằng một trong những chương trình thường niên lớn nhất của Co.opmart là Tết 2023 bao gồm ý tưởng và các hoạt động cụ thể thực hiện trong chương trình.

Xem thêm
 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »