Quan hệ Công chúng
Tài Liệu Giảng Dạy
PR.Bài tập 04: Nhân viên Deloitte tham gia ngày IMPACT toàn cầu
21/07/2017 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Sinh viên đọc tài liệu và trả lời câu hỏi cho tình huống theo nhóm của mình.

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC BÀI KẾ   »