LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
Thạc Sĩ

Hướng dẫn trích dẫn trích nguồn

Sinh viên/ Học viên/ NCS tham khảo tài liệu này để biết cách trích dẫn trích nguồn cho luận văn của mình một cách chính xác, tránh bị xem là đạo văn. Tài liệu này đang được sử dụng cho học viên cao học trường Đại học Kinh tế TP.HCM (xem chi tiết).

Quy định chữ viết tắt trong luận văn, luận án

Thực hiện Quyết định số 4621/QĐ-ĐHKT-VSĐH ngày 15/12/2016 của Hiệu trường trường Đại học Kinh tế TP.HCM về việc kiểm soát và xử lý trùng lắp các sản phẩm học thuật, tất cả luận văn, luận án trước khi bảo vệ phải được kiểm tra tính trùng lắp trên phần mềm Turnitin. Thời gian qua, […]