Marketing Quốc tế
Tài Liệu Giảng Dạy

Đây là tài liệu giảng dạy của thầy Đinh Tiên Minh tại trường Đại học Kinh Tế TP.HCM dùng cho bậc cử nhân ngành marketing, kinh doanh quốc tế và ngoại thương, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạo cùng ngành và các đọc giả quan tâm.International Marketing. Bài 5 – Chiến lược sản phẩm quốc tế

Trong bài này, tác giả trình bày những vấn đề cốt lõi liên quan đến việc triển khai chiến lược sản phẩm tại thị trường nước ngoài. Trong đó, có những vấn đề quan trọng như việc thiết kế bao bì cho sản phẩm, đặt tên cho sản phẩm và hơn thế nữa việc triển […]

International Marketing. Bài 6 – Chiến lược giá quốc tế

Chương này đề cập đến việc định giá quốc tế. Những vấn đề chính được nêu là tầm quan trọng của chiến lược giá, những yếu tố cơ bản quyết định giá quốc tế, các chiến lược định giá, qui trình định giá quốc tế, mối quan hệ giữa giá quốc tế và giá nội […]

International Marketing. Bài 7 – Chiến lược phân phối quốc tế

Mục tiêu của chương này là xác định những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động phân phối sản phẩm quốc tế, các kênh phân phối sản phẩm quốc tế, nội dung quản trị hệ thống phân phối quốc tế, thâm nhập vào kênh phân phối ở nước ngoài và phân phối vật chất của […]

International Marketing. Bài 8 – Chiến lược chiêu thị quốc tế

Chiêu thị (xúc tiến) là một nội dung trong các hoạt động marketing quốc tế. Các hoạt động marketing không chỉ nhằm khuếch trương việc bán và phân phối sản phẩm hay dịch vụ mà còn cần phải cung cấp thông tin để dẫn dắt khách hàng đến quyết định mua sắm. Trong bài này […]

International Marketing. Bài đọc 2 – The Stages of International Marketing

Sinh viên đọc và tóm tắt ý chính.

International Marketing. Bài tập 1 – Quá trình tiến triển của Marketing

Sinh viên đọc bài viết do giảng viên cung cấp và tóm lược ý chính để thấy được quá trình tiến triển của Marketing từ Marketing nội địa đến Marketing toàn cầu. Nguồn: Massaaki Kotabe & Kristiaan Helsen (2008), Global Marketing Management, 4th edition, Wiley, 13-18.